Volg ons:

Huisreglement

Voor iedereen die Matchzo betreedt of een ruimte van Matchzo gebruikt gelden de volgende huisregels. Degene die toegang tot (een deel van) het gebouw heeft gekregen wordt in de onderstaande regels aangehaald als "Gebruiker".

 1. De Gebruiker zal van het gebouw gebruik maken als een ‘goed huisvader’ en ziet erop toe dat personen die zij mede toegang verleent zich dienovereenkomstig gedragen.
 2. Kinderen mogen alleen onder begeleiding van een volwassene het gebouw betreden.
 3. Verstrekte autorisatie voor toegang is strikt persoonlijk en mag niet worden doorgegeven aan anderen.
 4. Douche- en kleedruimtes zijn slechts toegankelijk voor sporters.
 5. Het gebouw mag uitsluitend met schoon schoeisel worden betreden en de sportzaal alleen met daarvoor bestemde zaalschoenen.
 6. De Gebruiker zorgt ervoor dat derden - die gebruik maken van het gebouw - geen hinder ondervinden van de Gebruiker.
 7. De gangen en toiletten in Matchzo zijn voor alle mede-gebruikers beschikbaar en kunnen niet exclusief door de Gebruiker worden geclaimd.
 8. Roken en open vuur is in het gehele gebouw verboden. Voor het sportterrein geldt er een rookverbod.
 9. De Gebruiker dient te zorgen dat de gebruikte ruimtes in MATCHZO bij het verlaten “bezemschoon” zijn en dat afval in de daarvoor bestemde bakken is gedeponeerd.
 10. De Gebruiker zorgt dat de gebruikte ruimtes ten aanzien gebruikte materialen teruggebracht te worden in de staat zoals de ruimte is verkregen en dat de materialen weer op de daarvoor bestemde plaats zijn opgeruimd.
 11. Indien de Gebruiker de laatste is die het gebouw verlaat, dan dient hij/ zij ervoor te zorgen dat alle deuren zijn vergrendeld.
 12. Indien het gebouw zelfstandig is betreden, dient het gebouw uiterlijk om 23.45 uur te worden verlaten.
 13. De Gebruiker dient schade en gebreken in of aan het gebouw direct te melden aan het bestuur van MATCHZO.
 14. De Gebruiker is aansprakelijk voor de schade die door toedoen van de Gebruiker of diens bezoekers aan het gebouw is toegebracht.
 15. Aanwijzingen en instructies gegeven door of namens het bestuur van MATCHZO of de beheerder van dienst dienen altijd onmiddellijk te worden opgevolgd.
 16. De Stichting SAC Driemond aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, verwisseling, vermissing, verlies of diefstal van zaken in of rondom MATCHZO.